Nintendo ประกาศว่ายังไม่มีแผนจะปรับราคาของเครื่อง Switch ลงมาเร็ว ๆ นี้

รัฐบาลอิตาลีสั่งแบน ChatGPT เพราะไม่มีระบบกรองอายุ และขัดต่อกฎหมายความเป็นส่วนตัว