Nintendo ประกาศว่ายังไม่มีแผนจะปรับราคาของเครื่อง Switch ลงมาเร็ว ๆ นี้

nintendo-switch-ไม่ปรับราคา2024-01

Nintendo ประกาศว่ายังไม่มีแผนจะปรับราคาของเครื่อง Switch ลงมาเร็ว ๆ นี้

ต่อเนื่องมาจากข่าวที่ว่า Nintendo ยังไม่มีแผนจะเปิดตัวคอนโซลรุ่นใหม่ ทางบริษัทก็เน้นย้ำเช่นกันว่าเครื่อง Switch จะยังคงวางจำหน่ายในราคาเดิมต่อไป และไม่มีแผนจะปรับราคาลงมาเร็ว ๆ นี้

โดยคุณ Shuntaro Furukawa, ประธาน Nintendo ประเทศญี่ปุ่น พูดถึงเรื่องนี้ในระหว่างประชุมผลประกอบการว่า

“ในส่วนของฮาร์ดแวร์, แม้ว่าราคาชิ้นส่วนบางอันจะเริ่มลดลงมาแล้ว แต่ต้นทุนโดยรวมก็ยังคงสูงอยู่เช่นเคย และเราต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านเงินเฟ้อหรืออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศด้วย”

และนอกเหนือจากที่คุณ Furukawa บอกว่าพวกเขา “ไม่มีแผนปรับราคาของฮาร์ดแวร์ลงมา ภายในปีงบประมาณนี้” ในอีกมุมหนึ่ง Nintendo ก็ไม่มีแผนจะปรับราคาขึ้นเช่นกัน แม้ว่าต้นทุนจะสูงขึ้นจากภาวะเงินเยนอ่อนค่าลง

ทั้งนี้ก็ต้องรอดูกันว่าหาก Nintendo เปิดตัวฮาร์ดแวร์เครื่องใหม่ (ในอนาคตอันยาวไกล) บริษัทจะปรับราคาเครื่อง Switch ลงมาหรือไม่ แต่สำหรับตอนนี้ ก็เป็นที่ชัดเจนว่าเราจะยังไม่ได้ข่าวการเปิดตัวเครื่องที่ว่าแน่นอน อย่างน้อยก็จนถึงเดือนเมษายน 2024