Crystal Dynamics ประกาศทำเกม Tomb Raider ภาคใหม่อย่างเป็นทางการ โดยใช้ Unreal Engine 5 พัฒนา

Disintegration เผยกำหนดวันจัดจำหน่ายพร้อมกับปล่อยตัวอย่างใหม่