รัฐบาลอิตาลีสั่งแบน ChatGPT เพราะไม่มีระบบกรองอายุ และขัดต่อกฎหมายความเป็นส่วนตัว