ทีมงานคาดหวังว่า Baldur’s Gate 3 ต้องออกจาก Early Access ให้ได้ภายในปี 2023