ข้อมูลจาก Steam ระบุว่า Call of Duty: Modern Warfare III จะรองรับภาษาไทยทั้งเมนูและซับไตเติล