ทีมงาน Remedy เลื่อนวางขาย Alan Wake 2 จากเดิม 17 ต.ค. เป็นวันที่ 27 ต.ค. นี้