มาแล้ว! Exos Heroes ฉบับ Global เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า!