อย่าให้เจอ!! Hyper Scape งัดเอาระบบแบน HardwareID มาใช้เรียบร้อย