เผยเกมเพลย์โฉมแรก “Omni-Man” ตัวละครรับเชิญใน Mortal Kombat 1