เปิดตัวแล้ว ราชาผู้ล่มสลาย Viego, the Ruined King เเชมป์เปี้ยนใหม่จาก LOL