ผู้เล่น Call of Duty: Modern Warfare พบว่าในเกมมีโหมด TPS ซ่อนอยู่