ตัวแทนจำหน่ายเกม Stray ประกาศก่อตั้งแผนกผลิตแอนิเมชัน “Annapurna Animation”